Dominate - Vysvětlení Pokročilých technik

7. září 2013 v 11:12 | Silas Chiram |  Disciplíny - nové zpracování
Pokročilé techniky I


Autonomic Mastery (Autonomní mistrovství)
Upír může ochromit jeho oběť pouhým letmým pohledem. Tato schopnost umožňuje Rodnému ovládat nezákladnější mentální funkce jeho vyhlídnutého cíle. I přesto, že ve skutečnosti na oběť uplatňuje pouze mentální sugesce, tak je tato sugesce dost silná, aby ji zabila. Může například zastavit její srdce nebo ji udělat slepou. Upír může ovlivnit jakékoliv základní tělesné funkce, jako například tlukot srdce, dýchání, zrak, sluch, a dokonce i oběh krve. Upír může tyto funkce zastavovat, rozebíhat je anebo je nechat divoce kolísat. Tato schopnost jde použít i na Rodného, i když zastavení jeho srdce na něj nebude mít žádný účinek. Zanechání jej slepého jej učiní stejně bezradného, jako kteréhokoliv jiného smrtelníka.

Chain the Psyche (Spoutej mysl)
Nespokojení s částečným velením ostatních, někteří starší přidávají tuto schopnost, aby si zajistili poslušnost od vzpurných obětí. Tato technika způsobuje ochromující bolest, která znemožňuje jakoukoliv činnost u těch, kteří se snaží vzdorovat rozkazům, anebo pokud se pokouší se upamatovat na ukradené vzpomínky.

Command Obedience (Poslušnost příkazu)
Tato dovednost umožňuje předejít základní požadavek Dominance - oční kontakt. Místo toho může uživatel Dominovat oběť nepatrným dotekem na kůži, anebo s trochou více úsilí, hlasem.

Fealty (Věrnost)
Tato technika umožňuje zajištění loajality těch, kteří mu dobrovolně slíbí věrnost. Kdykoliv upír nebo smrtelník dobrovolně učiní přísahu Rodnému, který poté použije Věrnost, tak je dotyčný bezpodmínečně zavázán ji splnit s plným využitím svých schopností. Ať už má ten kdo uzavřel přísahu nekalé úmysly anebo je upřímný, ale později si to rozmyslí, nemá na výběr, protože je spoután, jakmile je přísaha vyřknuta a Věrnost je vyvolána. Ten kdo je uzamčený pod touto schopností nedokáže plnění přísahy vzdorovat, i když může libovolně jednat proti upírovi, kterému slib dal, pokud to nijak nevylučuje přísaha.

Oberon's Grail (Oberonův grál)
Manipulace paměti poskytuje efektivní východisko pro ovlivňování, ochranu tajemství anebo zastrašování. Využita opatrně, může tato metoda změnit motivy a může způsobit nenápadné změny osobnosti. Občas však několik drobných změn nestačí ve chvílích, kdy celé noci působí problémy, pouhá patnáctiminutová úprava paměti nestačí. Vzpurné vzpomínky vymazány a celé večery nenávratně ztraceny. Oberonův grál slouží jako finální a dramatický lék proti problémovým svědkům. Jediné použití může odplavit z paměti celé noci, stačí se jen dotknout cíle a navázat oční kontakt. Při použití ve dne vymaže všechny vzpomínky cíle od východu slunce a při použití v noci vymaže všechny vzpomínky od slunce západu. Rodný může dokonce zamlžit mysl cíle tak, že si nebude pamatovat nic od doby dotyku až po východ slunce pokud během té doby usnul.

Rationalize (Racionalzace)
Ti, které upír ovládá pomocí Dominance, jsou přesvědčeni, že jednají na základě vlastních pohnutek, a že jejich činy jsou naprosto správné a odůvodněné za daných okolností. Je téměř nemožné je přesvědčit o opaku a o tom, že je někdo ovládá. I přesto si může upír zvolit, aby oběť věděla, že je pod vlivem Dominance, pokud je to jeho přáním.

Tranquility (Klid)
Toto je nenápadná schopnost, na rozdíl od jiných technik Dominance. Uživatel ji může použít k uklidnění zuřivosti způsobené Bestií.


Pokročilé techniky II


Chaion of Command (Řetězový příkaz)
Někdy jedna podrobená osoba nestačí, aby splnila zadaný úkol. Řetězový příkaz umožňuje upírovi implantovat příkaz. Například může být cíli přikázáno, aby následoval nějakou osobu a aby následně nahlásil, s kým mluvila, nebo aby cestoval z Mexika do Houstonu a doručil informace pro Prince v Houstonu od Archona pracujícího v přestrojení v Mexiku. Řetězový příkaz však dokáže mnohem více, než jen to. Pokud je osoba pod příkazem neschopná splnit úkol, tak získá schopnost předat příkaz někomu dalšímu. K tomu je potřeba očního kontaktu. Druhá osoba, které byl příkaz předán jej může předat dalšímu a tak dále, dokud není úkol splněn.

Repression of the Obvious (Potlačení zřejmého)
Upír s touto dovedností se dokáže podívat na jinou uvědomělou bytost a znát myšlenky, které se v té chvíli snaží co nejvíce potlačit. Může to být například myšlenka, jako "Chtěl bych zaškrtit toho nabubřelého Toreadora" anebo "Doufám, že Princ nezjistí, že jsem zpronevěřil jeho peníze" Pokud má cíl velké tajemství, které ho sžírá, tak přemůže veškeré méně důležitější momentální myšlenky. Pokud není tajemství něco, čím je cíl posedlý, tak mu přijde na mysl jen, pokud to uživatel schopnosti zmíní jako první, anebo mu to nějak připomene. Schopnost také dokáže přinutit cíl vyhrknout potlačovanou myšlenku nahlas.

Mass Manipulation (Masová manipulace)
Opravdu zkušený starší může rozkazovat menším skupinám skrze tuto schopnost. Manipulováním silných myslí v daných skupinách může být seskupení přenecháno upírově vůli.

Strings of the Marionette (Provázky marionety)
S touto technikou je Rodného dovednost v ovládání myslí ostatních tak silná, že dokáže překonat paralýzu způsobenou probodení kolíkem anebo malátnost torporu. Subjekt se nemůže pohybovat tak rychle, jako za normálních okolností, má zredukovanou mentální kapacitu a nemá přístup k Disciplínám, které vyžadují vědomé snažení k jejich ovládání. V omezeném rámci však může být cíl donucen udělat cokoliv si uživatel Provázků marionety přeje. K použití této disciplíny je potřeba přímého dotyku.

Tyrant's Gaze (Tyranův pohled)
Tyranův pohled nebývale agresivní a otevřené použití Dominance. Skrze něj může upír oslabit mentální či sociální dovednosti anebo tělesnou sílu cíle. Pokud se například upír zaměří na sociální dovednosti, tak může učinit oběť méně okouzlující či výmluvnou a ubrat na eleganci jejích pohybů a gest.


Pokročilé techniky III


Far Mastery (Dálkové mistrovství)
Tato schopnost připomíná techniku Poslušnost z šesté úrovně Dominace, ale dokonce ani dotyk už není potřeba. Díky Dálkovému mistrovství může Rodný používat jakoukoliv dovednost Dominance nehledě na vzdálenosti, pokud cíl zná a ví, kde přesně se nachází.

Carry the Master's Voice (Nes pánův hlas)
Členové klanů, které používají Dominanci, se velice často spoléhají na ghouly a nebo služebnictvo. A proto je menší zázrak, že vzešla tato síla, která umožňuje služebníka nést příkaz disciplíny Dominance svého pána. Tato schopnost je mocnou zbraní Rodného, který má mnoho důvěryhodných služebníků. Nositel musí být pod Krevní přísahou uživatele, aby mohl nést příkaz. Uživatel pomocí očního kontaktu předá upírovi, ghoulovi a nebo člověkovi jednu z prvních tří schopností Dominace, kterou může dotyčný jednou použít.


Pokročilé techniky IV


Best Intentions (Nejlepší úmysly)
Někdo Dominovaný skrze Nejlepší úmysly nevyžaduje specifické rozkazy. Místo toho bude oběť této techniky vždy jednat ve prospěch nejlepších záměrů uživatele, doku není Dominance zlomena. Tato schopnost zhruba duplikuje efekt Krevního pouta. Liší se v tom, že Dominovaný jedinec nemusí tipovat co po něm ten, kdo jej ovládá, požaduje ve specifických situací - jednoduše to ví.

Speak Through the Blood (Promlouvej skrze krev)
Promlouvej skrze krev umožňuje staršímu, aby rozdával příkazy kterémukoliv upírovi, jehož rodová linie vede zpátky k Rodnému, který tuto techniku používá. Dokonce, i když se ti dva ještě nesetkali. Celé snůšky jednají, aby splnily cíle spícího Rodného, jehož existence si ani nejsou vědomy. Upíři ovlivnění touto technikou zřídkakdy jednají přímo, aby následovali příkazu, který dostali, ale jak léta plynou, tak se jejich priority mění, až se nakonec příkaz dostane mezi jejich dlouhodobé cíle. Díky tomu s jakou pomalostí tato schopnost účinkuje, tak je zřídkakdy tento vnější vliv odhalen a oběť si vysvětluje své chování jako změny způsobené přirozeným vývojem. Tuto schopnost lze používat i v torporu, ale pokud si její uživatel není vědom lokace všech jeho potomků - což je nepravděpodobné - pak může zadávat jen všeobecné příkazy, jako například "pracuj na větší slávě klanu Ventrue" nebo "znič všechny, kdo se snaží zhasnout jiskru poznání"


Pokročilé techniky V


Puppet Master (Mistr loutkař)

S touto schopností lze Dominovat oběť natolik, že jedná jako by byla ten, kdo schopnost použil a jedná tak, jak by jednal uživatel této schopnosti. Osobnost cíle se prodchne s tou od Dominátora a tak doslova přejme osobnost uživatele této schopnosti. Mezi oběma je udržováno spojení, díky kterému si je loutka vědoma toho co si přeje její pán.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama